Angyalok a Bibliába

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www tvn hu ccf1a4a728b4ad4fdf82b5419b1dc38f

 

 

 

 

 

Angyalok

 

 

 

 

 


 

 

 


 

A Bibliában az angyalok Isten küldöttei. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A Biblia szerint Isten teremtményei az angyalok, tiszteletüket nem szabad eltúlozni. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve magasabbrendűek az embernél.

Maga a Sátán is angyal volt, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszíttatott a mennyből.

Az angyalok a zoroasztriánus (perzsa), zsidó, keresztény és iszlám hitvilágban szerepelnek, de vannak előzményeik a pogány hitekben is.

Az angyali világot, a mennyországot, először a perzsák kezdték hierarchikusnak tekinteni.

Az angyalok héber és arám megnevezése maleach , amely hírnököt , hírvivőt, követet , küldöttet jelent magyarul. Ez a szó összesen 213 alkalommal fordul elo az Ószövetségben (Angyalok jelennek meg Ábrahám előtt, hogy fia születését megjövendöljék, akárcsak Lótnál, hogy kimentsék Szodomából, Az Újszövetség szerint Jézus születésekor angyalok jelennek meg a pásztoroknak). Ugyanez görögül angelosz (hírnök), latinul angelus.

Az angyalokkal foglalkozó keresztény teológiai diszciplína, az angelológia szerint az angyaloknak nincs nemük, a zsidó hagyomány viszont hímneműeknek tartja őket.

A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természetfölötti, szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek; szellemi testük van, képesek testben megjelenni a földi szférában, és így részt venni földi eseményekben.

Vannak jó, illetve gonosz angyalok; életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül a Föld felszínén és a Föld mélyében is megtalálhatók. Számuk meghaladhatja a százmilliót, ám a pontos adatot a Biblia nem közli velünk.

Az angyalok általános állapotukban az emberek számára láthatatlan szellemi lények. A Biblia ugyanakkor rengeteg olyan eseményről számol be, amikor kiléptek ebből az elrejtettségből, és valamilyen formában megmutatkoztak embereknek (epifánia: megjelenés, „felbukkanás”). Ez többféleképpen történhet: megmutathatja magát az angyal abban a szellemi dicsőségben és erőben, amely valóságosan sajátja; vagy kiüresítheti magát ebből, és egészen összetéveszthető módon emberként is megjelenhet. Válhat széllé vagy tűzzé is.

A Szentírás négy főangyal nevét nyilatkoztatja ki: Michaélt (Mihály), Gabriélt (Gábriel) és Rafaelt. Némelyek ide sorolják, Lucifert (Hélél ben Sáchárt), aki elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett. A Biblia utal arra, hogy az angyalok egyharmadát rántotta magával a lázadásba. Megjegyzendő, hogy Rafael arkangyal Tóbiás könyvében szerepel, mely nem szerepel a zsidó illetve protestáns kánonban.

A nevük jelentése

Michaél: „Ki olyan, mint Isten?”

Gabriél: „Isten hose”

Hélél ben Sáchár: Ragyogó / Fénylő / Dicsérő, Hajnal fia ; Ezt a héber nevet (Ézs 14:12) fordították le a Szeptuaginta készítői Heószforosznak , azaz Hajnalcsillagnak , ennek latin fordítása pedig a Lucifer név (mindkettő Fényhordozót jelent). Lucifer lázadása és bukása után új nevet kapott: Sátán, görögül Diabolosz.

Sátán: Vádló, Rágalmazó, Ellenálló, Ellenség

Az angyalok feladata

A Biblia szerint az angyalok szolgáló szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy az o akaratának engedelmeskedjenek. Az Úr angyalainak feladata: Isten dicsérete és imádata, parancsolatainak végrehajtása, isteni üzenetek továbbítása, hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme. Közreműködnek Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában (például a megváltás hirdetése, az ellenséges erők ellen való harc Isten népének oldalán, Isten ítéletének végrehajtása).

Az angyali rendek

Az egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható.

I. hierarchia : szeráfok, kerubok és trónusok. Ők állnak Istenhez a legközelebb;

II. hierarchia : uralmak, erők és hatalmasságok. Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.

III. hierarchia : fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok (főangyalok), és örzőangyalok. Az utóbbiak a mindennapi élet során segítik az embereket. Ok állnak legközelebb az emberekhez, és ok közvetítik Isten parancsait.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Néhány gondolat az angyalokról... 

Jungi archetípusok, meg csakrák és szakrális tanulnivalók, és ráadásnak még az angyalok!!! Nem túlzás ez? Ebből is látszik, hogy mennyi segítséget kapunk ahhoz, hogy lelki fejlődésünk teljes legyen! Kinek mi szimpatikus, azt fogadja el. Angyalt látni meghatározó élmény, állíthatom. Jótékony segítőinkként születésünktől mellettünk állnak, ha kérjük és elismerjük tudásukat, segítenek, sőt elárasztanak bennünket mindenféle áldással, ha nem kérjük, akkor csak alapjáraton működnek. Ez olyan, mintha a ház, ahova be van vezetve a villany, de mivel az illető nem tudja, hogyan működik, ráadásul fél az ismeretlentől, így nem nyúl a kapcsolóhoz.

Egyszerű törvény ez:  Kérj és adatik! Aki kér, kap, aki nem kér, nem kap! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gondoltál-e már arra, hogy ideje angyalod tanácsát kérni? Hogy segítségül hívd mindenben, apró földi bajaidban is, hogy vele együtt imádkozz, dolgozz és pihenj? Meg fogsz lepődni, mennyire megtapasztalod őrangyalod jelenlétét, segítségét, ha bizalommal fordulsz hozzá!

A hagyomány úgy tartja, hogy Isten a teremtés második napján alkotta meg az angyalokat. A Zsoltárok könyve 104. fejezetének első versei végül is erről szólnak. Először volt a világosság, amelyet az ég és az angyalok követtek, és csak utána teremtette meg a szárazföldet.


Az angyalok hatalmas erejű lények  

Mivel ennek tudatában vannak, a Bibliában először mindig megnyugtatják az embereket: ?Ne félj!" A riadalom hamar el is illan, hiszen örömet, vigaszt és boldogságot hoznak azoknak, akik megláthatják őket, ezenkívül intuitív, gondoskodó és szeretetteljes lények. Aquinói Szent Tamás ezt írta róluk: ?eredendő természetük a szeretet.?

 

 

 

 

 

 

 

 

 Javaslom, a leírtakból állítsd össze a saját módszeredet! Használd a saját szóhasználatodat, beszélgess velük, és ne feledd, minden gondolat teremt, minden gondolat felfogható imának!
(Forrás: Dr. Caroline Myss: A Lélek Anatómiája)


 Nincs olyan megbizás, amely tul kicsi, vagy méltatlan lenne az angyalok számára.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjetek, és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek,

 

 

 

 

 

 

 

 

A védelem angyalai:

Megvédhetjük az otthonunkat, autónkat, magunkat és szeretteinket, ha az angyalok védelmét kérjük.

Mielőtt este lefekszünk aludni, kérjük az angyalokat, hogy vegyék körül otthonunkat szerető és védelmező energiájukkal.

Legyőzhetetlen erergiamezőt hoznak majd létre mely hatékonyan távol tart minden betörőt és más hivatlan vendéget.

Ha leparkoltunk autónkkal, különösen ha ismeretlen helyen, vagy nem biztonságot környéken vagyunk, kérjük a védelem

angyalait, hogy vegyék körbe és védjék meg autónkat.

Ha elfogy az üzemanyagun, akkor is kérhetünk segitséget, hogy siessenek a segitségünkre.

Biztos lehetsz benne, hogy megkapod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kényelmetlen helyzetben szintén kérhetjük a segitségüket.

Nem csak saját részünkre, hanem családtagjaink, barátaink számára is, hogy biztonságos védelemben legyen részük.

Bármilyen utazás kapcsán szintén kérjük segitségüket - repülő, vonat -

Kérjük bátran az angyalok segitségét meghibásodott mechanikai vagy elektromos gépek esetében is.

Néhányszor biztos előfordult már mindannyiónkkal, hogy elvesztettünk, vagy nem találtunk meg tárgyakat.

Forduljuk bizalommal az angyalokhoz, segiteni fognak. Lehet aznap, vagy 1-2 nap elteltével előkerülnek.

Ha ugy gondoljuk, nincs a házban, kérjük Mihály arkangyal segitségét, hogy vigyázzon rá.

Aztán kérjük a megtalálás angyalait, hogy segitsenek emlékezni hol is vesztettük el.

Ha parkolóhelyre van szükségünk, kérjük a parkolás angyalait, mondjuk el, hol szeretnénk parkolni. De ezt tegyük indulás előtt.

hihetetlen, hogy milyen könnyen tudunk majd parkolóhelyhez jutni.

Legközelebb, ha bevásárolni, vagy shoppingolni megyünk, előtte kérjük a bevásárló angyalok segitségét.

Meglátjátok, mennyivel könnyebben, és olcsóbban tudtok vásárolni.

Ugyanugy mint bármikor, most is kérni kell a segitségüket.

Ha ismeretlen városban, oszágban járunk biztosan nehezebben tájékozódunk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az angyalok jelenléte:

- A helységben megváltozik a hőmérséklet, mely lehet meleg, vagy hideg

 - hirtelen ragyogás vesz körül minket

- hidegrázás, azaz libabőrösek leszünk a kezünkön, nyakunkon stb...

- titokzatos illat a semmiből, ezek lehetnek beazonositatlan aroma illatok

- sokszinü fények a semmiből

- fénysugarak a szobában mely beragyognak, szikrák, vagy éppen árnyak

- hangok, vagy halk és tompa puffanás

- hirtelen megmagyarázhatatlan öröm, vagy örömkönyek

- fehér tollak a semmiből /hisz ez az angyalok névjegykártyája/

- angyali álmok, melyek utmutatást adnak

-érzések, mintha lennének velünk a szobában, vagy elhaladna mellettünk valami, esetleg a vállunkra teszi a kezét

- vagy utmutatásra várva hirtelen váratlan dolgok történnek /esetleg a könyvesboltban leesik egy könyv/

Ezek a jelek mind pozitivak és jót jelentenek. Azt jelzik, hogy az angyalok készen állnak és vágynak arra, hogy minket

szolgáljanak.

Az angyalok birodalma sokféle képpen megjelenhetnek nekünk.

Bár nem mindenki képes látni, de érezni mindannyian tudjuk a jelenlétüket.

Nem szükséges vallásosnak lennünk, vagy erősen hinnünk a spirituális dolgokban ahhoz, hogy érezzük az angyalok

jelenlétét.

 

 

 

 

 

 

 

 

SOHA NE FELEDJÉTEK EL MEGKÖSZÖNNI A SEGITSÉGÜKET!

 

 

 

 

 

 

 

 Mi a léleknyelved

Az angyalok gyakran nem közvetlenül szólnak hozzánk, hanem találós kérdések, metaforák, szimbólumok, álmok, sőt néha viccek segítségével juttatják el hozzánk üzeneteiket. Így hát nem csak a finom rezgéseket, hanem a sajátos nyelvezetet is meg kell tanulnod.

Nem kell megijedned! Az angyalok nem akarnak megtréfálni, vagy összezavarni. A fent említett kommunikációs technikáik gyakran tisztábbak, világosabbak, erőteljesebbek és humorosabbak a közvetlen üzeneteknél.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulj meg figyelni

Az angyalok kommunikációs módszereinek megismerése egy próba-szerencse játékhoz hasonlít, amihez türelem és humorérzék is szükségeltetik. Az angyalok imádják a humort, és megpróbálnak minél többször megnevettetni, vagy legalább egy mosolyt csalni az arcodra. Minél többet kacagsz ugyanis, annál magasabbak lesznek a rezgéseid, ők pedig szeretik érezni ezt a belőled fakadó vibrációt, így ahányszor csak lehet, szívesen játszanak veled is. Egy ismerősöm például azt mesélte, hogy minden alkalommal, mielőtt elkövetne egy hibát, Elton John ?Don?t let the sun go down? című dala jut eszébe. Amikor utoljára hallotta, épp eljegyezte őt a vőlegénye, akivel egész jól meg voltak. Amikor másnap beült a kocsijába, és bekapcsolta a rádiót, megszólalt Elton John dala. Visítva kapcsolta ki a készüléket, de tudta, ismét jelet kapott, és hogy ez azt jelenti, hogy nincs minden rendben, nagyon nincs. Egy nagy viharokkal teli félév után felbontották az eljegyzést és külön váltak útjaik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyénre szabva

Az angyalok legtöbbször olyan szimbólumokat választanak, amelyekhez valamilyen szinten már kötődsz. Ha imádsz autót vezetni, akkor valószínűleg az autóddal kapcsolatos jeleket fogsz kapni. Egy barátom például, aki autó mániás, ha egy nem neki való lánnyal randizott, mindig pár napon belül kapott egy dúrdefektet. Így jelezték az angyalok, hogy nem jó az irány, álljon le. Egy defekt a randit követően számára egyértelműen azt mutatta, hogy megint mellényúlt. És ő már tudta is, hogy nincs értelme több energiát fektetni az adott kapcsolatába. Utólag ugyanis rendre kiderültek a turpisságok. Beigazolódott, hogy a jelöltekkel mindig volt valami baj, valami, ami nem stimmelt. Ha szereted a zenét, valószínűleg ez a te léleknyelved, ha a regényeket falod, akkor a sorok között jön a válasz, ha hívő vagy, akkor a prédikációk közé lesznek elrejtve a neked szánt üzenetek. Hát nem jópofa?

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajtad a sor!

Neked is van egy sajátos léleknyelved, amin előszeretettel szólnak hozzád az angyalaid. Derítsd ki, hogy mi ez! Gondold végig, mi az, ami felkelti a figyelmedet? Ha nem tudsz azonnal felelni, ne aggódj. Csak tedd fel a kérdést és hagyd, hogy magától érkezzen a válsz. Jegyezd le egy füzetbe a tárgyakat, impulzusokat, képeket, kijelentéseket, melódiákat, ötleteket, sőt véletlennek tűnő gondolatokat, amelyek váratlanul vagy vissza-visszatérően bukkannak fel az életedben. Két hét elteltével aztán nézd át a feljegyzéseidet. Lehetséges, hogy valamilyen mintát követnek? Némi idő elteltével esetleg fel tudsz fedezni az üzenetek között magyarázatokat vagy némi rejtett humort? Valaki netán közölni akar veled valamit? Nagyon figyelj, mert lehet, hogy üzenetet kaptál! Ha szeretnél egyre hatékonyabban kommunikálni az angyalokkal, érdemes jobban megismerned a szimbólumok és jelképek szelíd művészetét is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az angyalmentők száma  333

Ez egy különleges meditáció, amelynek segítségével vészhelyzetben is pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk az angyalokkal, akiknek a segélyhívó száma: 333.

Ez egy különleges szám. A hármas sok kultúrában és hitrendszerben nagy erővel bír, és a háromszor három még erősebb. Az angyalok ezzel a számmal akarják a tudtunkra adni, hogy velünk van a segítségük, a szeretetük. Keressünk egy csendes, meghitt helyet a meditációhoz, bár sokat segíthet, ha megtanuljuk elvégezni zaklatott körülmények között is ezt a gyakorlatot. A legvalószínűbb, hogy a 333-ast vészhelyzetben kell tárcsáznunk.
Az aranytelefon

1. lépés
Képzeljünk magunk elé egy aranytelefont: gyönyörű, fényes, mint egy aranylánc, egy aranyflitteres top vagy arany karácsonyfadísz. Csillog. Lehet régimódi készülék, tárcsával és tíz lyukkal, vagy akár újfajta, gombokkal, ahogy tetszik. Ez a mi személyes közvetlen 333-as angyalvonalunk, úgyhogy képzeljük olyannak, amilyennek akarjuk. Még egy aranymobilt is magunk elé vizualizálhatunk

2. lépés
Ez a telefon egyedi tervezésű: csak három szám van a tárcsáján, vagy három gomb van rajta. Három darab hármas számjegy. Lássuk tisztán a számokat. Milyen színűek? Mi választjuk ki a számjegyek színét: néhányan fekete számokkal képzelik el az aranytelefonjukat, mások élénk kékkel, fehérrel vagy szivárványszínűvel. Egyedül az fontos, hogy ne változtassunk a design-on menet közben. Igyekezzünk mindig ugyanazt a képzeletbeli készüléket használni.

3. lépés
Idézzük fel magunkban a minket nyomasztó problémát, majd vegyük fel a kagylót, és tartsuk a fülünkhöz. Ne feledjük, ezt is képzeletben tesszük. Nyitott szemmel is tisztán lehet vizualizálni, de ha nem látunk képeket magunk előtt, akkor képzeljük el az érzést. Segíthet, ha jobbra fordítjuk a tekintetünket, és a távolba bámulunk. Ez a pozíció kényelmes a szemnek, így tisztábban látjuk magunk előtt a készüléket.

4. lépés
Lássuk magunkat, amint a kagylót a fülünkhöz tartjuk, és a 333-ast tárcsázzuk. Milyen a telefon hangja? Néhány angyaltelefon visszhangozva cseng, míg mások szinte zenei hangot hallatnak a szokásos ?brrr-brrr? helyett. Hagyjuk a készüléket kicsörögni annyi ideig, amennyit megfelelőnek érzünk. Legyen elménk közben üres, nyitott. Hagyjunk teret a bekövetkező eseményeknek!

5. lépés
Meditáció közben tudassuk az angyalunkkal, hogy milyen problémánk van. Gondolatban magyarázzuk el, hogy különleges okból tárcsáztuk a ?Segítsen az ég! 333-as? vonalat. Legyünk a lehető legőszintébbek, ne próbáljunk semmit leplezni, az angyalok úgyis tudják, mi az igazság. Mondjuk ki nyugodtan, mi nyomja a lelkünket. Gondoljuk bele a mondatokat a kagylóba. Menjünk végig mindenen, amíg úgy nem érezzük, hogy elég. Nagy örömünkre és meglepetésünkre az angyalok sokszor úgy válaszolnak, hogy egy gondolat pattan ki az agyunkból. És máris tudjuk a megoldást. Lehet, hogy az ihlet az angyali telepátia másik neve?

Amikor a 333-as számot hívjuk, felhatalmazást kapnak az angyalok, hogy átnézzék az egész életünket, és nemcsak az adott problémát oldják meg, hanem gyakran szolgálnak valami ráadással is. Bátran fordulj hozzájuk, ha bajban vagy, és halld meg a választ!

Angyalok a Bibliába hozzászólásai

Szólj hozzá

Kereső

 

Én   Ibolya 

/szőke nyula/

Bloglap szerkesztő

Csurgón  élek 

3  csalásom  van 

ki repültek .

Szabina 

janika 

Imola 

3  unokám  van 

 Máté .

Virág 

Jázmin

 

 

 

Kívánom, hogy ez a vers 
megérintsen téged, 
hogy megvigasztaljon. 
Bárcsak ez a vers 
egy szoba lenne, 
benne lobogó tűzzel, 
hogy felmelegíthesd 
a szíved! 
Bárcsak 
sokkal többet jelentene 
neked ennél! 
Bárcsak teljesülne 
a kívánságom e vers által! 
És akkor talán 
te sem sírnál már.

 

 

Hiába ért valamit az eszével az ember. Addig, amíg át nem éli, míg a saját bőrén nem érzékeli, nem tud semmit...

 

 

Jobban szeretem és elviselem a kegyetlen igazságot még ha fájni is fog, az álszent kegyes hazugságnál. Az őszinteség számomra egyenlő a tisztelettel és a bizalommal. Ez a kulcs a szívemhez!

 

 

 

Ne várd, hogy magam mutogassam, az messze áll tőlem.
Amit megosztok veled az a lelkem viharos tengere.
Érzelem hullámok hátán táncolok, hol sima víztükrön, hol vad hullámok tetején. A rám kényszerített álarc mögé engedlek...

 

Az ismeretlenségbe való ugrás mindig feltételezi a bizonytalanságot és a fájdalmat, hiszen aki beleugrik, nem tudhatja, mire fog esni, és szinte biztos, hogy megüti magát.
De ha az ember nem mozdul, tuti boldogtalan lesz...
                                                                            Dr. Csernus Imre

Friss hozzászólások
Belépés
Szavazás
Nincs szavazás feltöltve
0.065 mp