Nyula Imák

 

 

 

A szívünk a kapu ég és föld között,

összekötő híd az anyagi és a spirituális világ között.

 

Szívünk lelkünk temploma,

 lelkünk pedig Istennek otthona.

Szívünk ereje,

Isten ereje

A szeretet  az egyetlen eszköz

mely visszavezet hozzá

 

*

 

"Kövessétek a Mennyei Atya és a Föld Anya összes angyalainak példáját, akik "éjjel-nappal" szüntelenül munkálkodnak a Földnek és a Mennyek Országán"

"És akkor Föld Anyátok és Mennyei Atyátok elküldi majd hozzátok az Ő angyalait, hogy azok tanítsanak benneteket, szeressenek és szolgáljanak néktek. És ők fel fogják írni Istennek törvényeit a ti fejetekbe, a ti szívetekbe és a ti kezeitekbe, hogy tudjátok, érezzétek és betartsátok azokat. Imádkozzatok minden nap a ti Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, hogy olyan tökéletes legyen a ti lelketek, mint Mennyei Atyátok Szent Lelke, és olyan tökéletes legyen a ti testetek, mint a Föld Anyátok élő teste. Mert ha ti megértitek, érzitek és követitek a Törvényt, akkor mindaz, amiért imádkoztatok Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, megadatik néktek. Mert mindennél nagyobb Istennek az Ő bölcsessége, szeretete és hatalma.

 

 

 

 

 

Imádkozzatok ezért így a ti Mennyei Atyátokhoz:

"Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved.

Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké,

Ámen"

 

 

 

 

Föld Anyátokhoz, pedig ekképpen Imádkozzatok:

"Mi Anyánk ki a Földön vagy, szenteltessék meg a Te Neved.

Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Miként te benned azonképpen bennünk is.

Ahogyan mindennap elküldöd a Te angyalaidat, úgy küld el őket hozzánk ma is. És bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is jóvá tesszük mind azt, amit ellened vétkeztünk.

És ne vígy minket a betegségbe, de szabadíts meg minden rossztól, mert tiéd a Föld, a test és az egészség.

Ámen"

 

 

 

Egyre többünkben merül fel az igény, hogy többet tudjunk meg önmagunkról és felfedezzük képességeinket, lehetőségeinket, az élet értelmét, valódi célját. Fejlődésünk nélkülözhetetlen állomása az önmegismerés, mert magunkban hordozzuk az univerzum

MIND-ÉN-S-ÉG-ét.

Minden teremtett lélek képes arra, hogy szívében, lelkében lakozó ISTENI ÉN által újra birtokába kerüljön az emberiség hajnalán elfelejtett spirituális képességeinek.

A TEST az anyag fogságában él, a SZELLEM isteni szárnyaló és szabad, a LÉLEK az összekötő híd, menny és föld között.

 Szívünkben, lelkünkben hordozzuk a leghatalmasabb erőt, amit csak birtokolhatunk a SZERETETET

A spirituális utunkon ahol önmagunkat és Istent fedezzük fel, az Angyalok az útitársaink ők Isten és emberek közt léteznek, láthatatlan segítőink, akik útba igazítanak. és a forrás fényét sugározzák ránk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Ha akár az emberek, akár az angyalok

nyelvén szólok is, de nincs bennem szeretet,

olyanná válok, mint a lélektelenül

harsogó trombita vagy csengő cintányér.

Habár megmondom mi lesz,

és tudok minden titkot és az összes bölcsességet,

 és bár olyan erős a hitem, mint a vihar,

ami hegyeket képes elmozdítani,

de nincs bennem szeretet, semmi vagyok.

Ha szétosztom mindenemet a szegények között,

hogy legyen mit enniük,

ha atyámtól kapott minden tüzemet odaadom nekik,

de nincs bennem szeretet semmi sem válik javamra.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos.

A szeretet nem irigykedik, nem gonoszkodik.

Nem ismer büszkeséget, se nem durva,

se nem önző, nehezen háborodik fel,

nem kárörvendő.

Nem élvezi a hamisságot,

de együtt örül az igazságnak.

A szeretet mindent véd,

mindent hisz és mindenben reménykedik,

mindent elvisel és sohasem merül ki.

Mindenek, a nyelvek, a tudomány,

elenyésznek a szeretet mellett"

 

 

Pál apostol első levele a Korinthoszbeliekhez

 

 

 

 

És szólt az Ősúr

Én vagyok a világ

A nyilvános titok

 Számtalan személyben

 Egyetlen egy vagyok

Az egyetlen törvény Vagyok én, az élet

 A világos örvény

Én vagyok a lélek

Mert én vagyok az ész,

A teremtő elme

Én az üdv a szellem

Szertelen szerelme

Én vagyok az álló

s a száguldó jelen

egyetlen érzésben

 örvénylő értelem

Végtelen végekben

A középpont vagyok

Az időben nyugszom,

 A térben rohanok

Világokat nemző,

Mindeneket látó

Az örök körben

Én vagyok az átló.

Én vagyok, örökké

és mindenütt mindenben

Én vagyok az ige Én vagyok az ISTEN

 

 

 

*****************************

 

Isten szeretete és áldása kísérjen utadon, és ne feledd a végső igazság a szívedben rejlik.

 

 

Kereső

 

Én   Ibolya 

/szőke nyula/

Bloglap szerkesztő

Csurgón  élek 

3  csalásom  van 

ki repültek .

Szabina 

janika 

Imola 

3  unokám  van 

 Máté .

Virág 

Jázmin

 

 

 

Kívánom, hogy ez a vers 
megérintsen téged, 
hogy megvigasztaljon. 
Bárcsak ez a vers 
egy szoba lenne, 
benne lobogó tűzzel, 
hogy felmelegíthesd 
a szíved! 
Bárcsak 
sokkal többet jelentene 
neked ennél! 
Bárcsak teljesülne 
a kívánságom e vers által! 
És akkor talán 
te sem sírnál már.

 

 

Hiába ért valamit az eszével az ember. Addig, amíg át nem éli, míg a saját bőrén nem érzékeli, nem tud semmit...

 

 

Jobban szeretem és elviselem a kegyetlen igazságot még ha fájni is fog, az álszent kegyes hazugságnál. Az őszinteség számomra egyenlő a tisztelettel és a bizalommal. Ez a kulcs a szívemhez!

 

 

 

Ne várd, hogy magam mutogassam, az messze áll tőlem.
Amit megosztok veled az a lelkem viharos tengere.
Érzelem hullámok hátán táncolok, hol sima víztükrön, hol vad hullámok tetején. A rám kényszerített álarc mögé engedlek...

 

Az ismeretlenségbe való ugrás mindig feltételezi a bizonytalanságot és a fájdalmat, hiszen aki beleugrik, nem tudhatja, mire fog esni, és szinte biztos, hogy megüti magát.
De ha az ember nem mozdul, tuti boldogtalan lesz...
                                                                            Dr. Csernus Imre

Friss hozzászólások
Belépés
Szavazás
Nincs szavazás feltöltve
0.268 mp